Warning: ftp_fget() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 143
Giải Thưởng | Vinpearl Luxury Landmark 81
Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_mkdir() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 539

Warning: ftp_fput() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 208

Warning: ftp_nlist() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 402

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Warning: ftp_pwd() expects parameter 1 to be resource, null given in /opt/bitnami/wordpress/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 226

Giải Thưởng

Vận Động Viên Chuyên Nghiệp
Thứ Hạng *Nam (USD) *Nữ (USD)
Nhất $2,500 $2,500
Nhì $1,500 $1,500
Ba $750 $750
*** Các giải thưởng đã bao gồm thuế
Vinpearl Landmark Luxury 81 – Race to the Summit chào mừng những vận động viên chuyên nghiệp trong cuộc đua chạy cầu thang bộ đầu tiên của chúng tôi bao gồm cả nhà vô địch nữ Suzy Walsham và nhà vô địch nam Piotr Lobodzinski giải chạy cầu thang bộ Thế Giới vừa diễn ra vào ngày 06.04 tại Seoul (Hàn Quốc).

Vậy làm sao để đủ điều kiện thi đấu hạng mục chuyên nghiệp?

Người tham gia phải hoàn thành ít nhất một cuộc đua tại địa phương hoặc quốc gia khác trong năm 2018 hoặc 2019, và có thành tích ít nhất như sau:

  • Nam:
   Marathon (42.2km): 3 giờ
   Half Marathon: 1 giờ 25phút
  • Nữ:
   Marathon (42.2km): 3 giờ 30 phút
   Half Marathon: 1 giờ 40 phút

Nếu bạn đã đạt được những thành tích tốt như vậy hoặc hơn thế nữa, hãy email đến: summitservices@sunriseevents.com.vn trước ngày 24.04 với thông tin về thành tích của bạn.

Theo Nhóm Tuổi
Thứ Hạng Nhóm tuổi 16-29
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Thứ Hạng Nhóm tuổi 30-39
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Thứ Hạng Nhóm tuổi 40-49
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Thứ Hạng Nhóm tuổi 50-65
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Nhóm 4 Vận Động Viên
Nhất Team
Nhì Team
Ba Team
Theo Nhóm Tuổi
Thứ Hạng Nhóm tuổi 16-29
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Thứ Hạng Nhóm tuổi 30-39
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Thứ Hạng Nhóm tuổi 40-49
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Thứ Hạng Nhóm tuổi 50-65
Nhất Nam Nữ
Nhì Nam Nữ
Ba Nam Nữ
Nhóm 4 Vận Động Viên
Nhất Team
Nhì Team
Ba Team