Kết Quả 2018

Vinpearl Luxury Landmark 81: Race To The Summit

Ngày đua: 2019-04-28 • 48 & 81 Floors

Kết quả đồng đội sẽ dựa trên trung bình của 4 người, team of 4 – 81 floors  / team of 4 – 48 floors